Stjernesenteret_vår2018-12.jpg

Hemne Sparebank

Hverdager 9-15
Lørdag Stengt

En lokal sparebank med mål om å være til lokalsamfunnets beste. De dekker vanlige banktjenester som innskudd, utlån, betalingsformidling og forsikring til kunder i alle aldre. Dette gjør de til konkurransedyktige priser og på en måte som både kundene og banken er tjent med i det lange løp.Telefon 72 45 07 00 Nett www.hemnesparebank.no

Sosiale medier https://www.facebook.com/hemnesparebank/